Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. View previous comments
 2. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Cái này thì không quen được, tập ngủ sớm dần đi chứ :<
  8 Tháng bảy 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Sau cùng chỉ có cậu qtâm tớ *cảm động*
  8 Tháng bảy 2019
 4. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  *hello, ta đã quay trở lại rồi đây* Tớ chả quan tâm cậu thì còn quan tâm ai (ngoài mẫu thân, phụ thân :> )
  8 Tháng bảy 2019
 5. Pineapple <3
  8 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ngoan ghê :>
  8 Tháng bảy 2019
 7. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Không có cảnh ôm hôn ướt át à ?
  8 Tháng bảy 2019
 8. Pineapple <3
  Pineapple <3
  *khụ* học mấy thứ đó ở đâu vậy =.=
  8 Tháng bảy 2019
 9. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Trên anime :>
  8 Tháng bảy 2019
 10. Pineapple <3
  Pineapple <3
  muốn cảnh gì thì tự chủ động làm đi :>
  8 Tháng bảy 2019
 11. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ơ cậu công mà để tớ chủ động là sao ?
  8 Tháng bảy 2019
 12. Pineapple <3
  Pineapple <3
  đôi khi cũng phải cho thụ lên làm chủ chứ :D nằm hưởng hoài đâu có được :D
  8 Tháng bảy 2019
 13. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ứ chịu đâu, tớ thích hưởng cơơơơ !!!!!!
  8 Tháng bảy 2019
 14. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Học đâu cái thói mè nheo, đánh mông bây giờ =.=
  8 Tháng bảy 2019
 15. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Trên anime :>
  8 Tháng bảy 2019
 16. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= bớt xem anime lại, tính làm otaku chắc? Hay wibu??
  8 Tháng bảy 2019
 17. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Hở, là cái gì ?
  8 Tháng bảy 2019
 18. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Otaku thì t biết, còn wibu ?
  8 Tháng bảy 2019
 19. Pineapple <3
  Pineapple <3
  thôi đừng biết =))) Ngoan ngoãn làm ngiu t đc rồi :>
  8 Tháng bảy 2019
 20. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Chờ tí tớ tra google :>
  8 Tháng bảy 2019
 21. Pineapple <3
  8 Tháng bảy 2019
 22. Vie Hoàng
  8 Tháng bảy 2019
 23. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Thứ 5 này t được nghỉ hóa hố hố hố :D
  8 Tháng bảy 2019
 24. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= Bất công quá, buổi t6 tuần này của t chuyển sang buổi t4 òi
  8 Tháng bảy 2019
 25. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Hố hố hố hố
  8 Tháng bảy 2019
 26. Pineapple <3
  Pineapple <3
  t phóng sinh họa mi nhà ngươi đi bây giờ =.=
  8 Tháng bảy 2019
 27. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Phóng sinh rồi lấy gì sài ?
  8 Tháng bảy 2019
 28. Pineapple <3
  Pineapple <3
  m là thụ thì cần móe gì =)))))
  8 Tháng bảy 2019
 29. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Hix, thấy sợ rồi đó OwO
  8 Tháng bảy 2019
 30. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Yên tâm sẽ cho thuốc tê đàng hoàng =)))
  8 Tháng bảy 2019
 31. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Nhỡ nó chảy hết máu chết thì sao ? :<
  8 Tháng bảy 2019
 32. Pineapple <3
  Pineapple <3
  dùng bvs bịt lại =))))))
  8 Tháng bảy 2019
 33. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Nó hút hết máu vẫn chết :<
  8 Tháng bảy 2019
 34. Pineapple <3
  Pineapple <3
  t tiếp máu cho m UwU
  8 Tháng bảy 2019
 35. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Nhỡ không đúng nhóm máu :<
  8 Tháng bảy 2019
 36. Pineapple <3
  Pineapple <3
  m nhóm gì?
  8 Tháng bảy 2019
 37. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Không biết :>
  8 Tháng bảy 2019
 38. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= 16 tuổi rồi, mình nhóm máu gì cũng ko biết =.=
  8 Tháng bảy 2019
 39. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Làm thế nào để biết giờ ?
  8 Tháng bảy 2019
 40. Pineapple <3
  Pineapple <3
  hỏi mẫu thân :)
  8 Tháng bảy 2019
 41. Pineapple <3
  Pineapple <3
  ko thì đi hỏi bác sĩ .-.
  8 Tháng bảy 2019
 42. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Khi nào rảnh t sẽ hỏi :>
  8 Tháng bảy 2019
 43. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Mà bố t nhóm máu A nên chắc t cũng thế :>
  8 Tháng bảy 2019
 44. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Mà sao t thấy ko bao giờ cuộc trò cuyện liên quan đến cái tus t đăng vậy =.=
  8 Tháng bảy 2019
 45. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Tổ lái =))))
  8 Tháng bảy 2019
 46. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Công nhận, tổ lái cực mạnh =.=
  8 Tháng bảy 2019
 47. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Không thì sao lái được m :>
  8 Tháng bảy 2019
 48. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Bye em iu của chị, chị đi ăn tokbokki đây hehe :D
  8 Tháng bảy 2019
 49. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Ò, t cũng đi cắt tóc đây :>
  8 Tháng bảy 2019
 50. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Từ nghỉ hè chưa cắt :) bye :)
  8 Tháng bảy 2019
 51. Pineapple <3
  8 Tháng bảy 2019
-->