Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  chj Uyên tích cực ghê
  7 Tháng bảy 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Tích cực là sao em
  7 Tháng bảy 2019
 3. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  tích cực đăng tus ý
  7 Tháng bảy 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Để quảng bá và nhắc các bạn làm bài đầy đủ đó:)
  7 Tháng bảy 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Muốn có nhiều bài chấm thì phải tích cực nè:)
  7 Tháng bảy 2019
 6. Trang Vũ 2k5
  7 Tháng bảy 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Cơ hội....
  8 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  rớt :D
  8 Tháng bảy 2019
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  8 Tháng bảy 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Rớt :v
  8 Tháng bảy 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ai bảo vậy?
  8 Tháng bảy 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Em nghĩ vậy @@
  8 Tháng bảy 2019
 13. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Nghĩ linh tinh. Chị chưa bảo rớt cũng chưa balr đậu. Chỉ bảo khi fos điểm em sẽ khổ thôi
  9 Tháng bảy 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thì em đâu sợ rớt.chỉ sợ đậu mà điểm thấp thôi
  9 Tháng bảy 2019
 15. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  E khổ từ trước rồi
  9 Tháng bảy 2019
 16. Võ Thu Uyên
 17. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  qua xem trước khi nói khổ nghe
  9 Tháng bảy 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Khổ thật :v
  9 Tháng bảy 2019
 19. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  Quá khổ
  9 Tháng bảy 2019
 20. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  sao lại khổ?
  9 Tháng bảy 2019
-->