Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Võ Thu Uyên
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Trên là danh sách những bạn chưa có điểm (có thể đã nạp nhưng chưa được chấm) hoặc chưa nạp bài. Những bạn nào chưa nạp hãy nhanh tay nạp nhé! Mọi người cố lên!!!
  7 Tháng bảy 2019
 3. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Mình sẽ nộp ngay đây , đang làm nốt câu 3 :D
  7 Tháng bảy 2019
 4. Lê Hoàng Đức Barcelona
  7 Tháng bảy 2019
-->