Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Alice William

 1. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Lô con :>> ><
  7 Tháng bảy 2019
 2. Alice William
  Alice William
  khụ ai là con m?
  8 Tháng bảy 2019
 3. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  :V Ngoài m thì còn có ai đâu ><
  9 Tháng bảy 2019
 4. Alice William
  Alice William
  khụ khụ
  10 Tháng bảy 2019
 5. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Thôi -.- Khụ nhiều như thế chắc đáng tuổi bà t quá :( M già r con ạ ><
  10 Tháng bảy 2019
 6. Alice William
  Alice William
  -.-
  đi chết đi!!!
  10 Tháng bảy 2019
 7. Giai Kỳ
  Giai Kỳ
  Hông ><
  10 Tháng bảy 2019
 8. Alice William
  10 Tháng bảy 2019
 9. Alice William
  Alice William
  chán quá đê
  10 Tháng bảy 2019
-->