Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cherry_cherry

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Rôi nha ^^
  7 Tháng bảy 2019
 2. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Khi nào thì có điểm ,chị
  7 Tháng bảy 2019
 3. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Quên bạn chứ
  7 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Có điểm rồi nhé, nhưng vài ngày nữa mới công bố
  7 Tháng bảy 2019
 5. Cherry_cherry
  7 Tháng bảy 2019
 6. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Sợ quá
  7 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Làm hết sức là được rồi nè ^^
  7 Tháng bảy 2019
-->