Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Alice William
  Alice William
  buồn mà sao có cái này ''^^'' =.=
  6 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ??? thôi kệ đi làm vậy cho vui
  6 Tháng bảy 2019
 3. Alice William
  6 Tháng bảy 2019
 4. Alice William
  Alice William
  nhớ ai ko em :3
  6 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mà chị là ai thế em ko nhớ
  6 Tháng bảy 2019
 6. Alice William
  6 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mà hình như em chưa bao giờ nói với chị
  6 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em với chị chưa nói chuyện với nhau mà
  6 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  7 Tháng bảy 2019
 10. Alice William
  Alice William
  chắc vậy :D
  7 Tháng bảy 2019
 11. Bé Kem
  Bé Kem
  Vui lên nào@bupno@gmail.com
  9 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  9 Tháng bảy 2019
 13. Bé Kem
  Bé Kem
  Sắp 100 lượt thích r vui lên nha
  9 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vâng chị cảm ơn ak
  9 Tháng bảy 2019
 15. Bé Kem
  Bé Kem
  Ukm kcj
  9 Tháng bảy 2019
-->