Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  a lâu quá k gặp ^^
  6 Tháng bảy 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Dạ ^^, chán quá nên em qua wall anh chơi =.=
  6 Tháng bảy 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng bảy 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Mọi người lên xanh hết rồi, hiuhiu...
  6 Tháng bảy 2019
 5. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  em lên vàng lun ik =))
  6 Tháng bảy 2019
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Cam chứ ạ? Vàng là cố vấn rồi ^^
  6 Tháng bảy 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng bảy 2019
 8. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Chắc là cam vàng =))
  6 Tháng bảy 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng bảy 2019
-->