Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nữ Thần Sao Băng

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  6 Tháng bảy 2019
 2. Nữ Thần Sao Băng
  Nữ Thần Sao Băng
  ủa soa bọn nó nhanh v
  ngta định hình xong kt thì nó cx làm xong r
  6 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Dân lí k nhanh sao dc
  6 Tháng bảy 2019
 4. Nữ Thần Sao Băng
  Nữ Thần Sao Băng
  ủa tr t cx làm đc lí mà huhu h tui ngu quá
  6 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Lâu r k làm nên quên
  6 Tháng bảy 2019
-->