Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. strong brave
  6 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  6 Tháng bảy 2019
 3. strong brave
  6 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  6 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  wow j ah sieutritue
  7 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  8 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  11 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  11 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  11 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mấy nay bơ tui z
  11 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  11 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mấy bữa nay tui bị sốt hay gì mà cái đầu nó cứ đau quá không chịu nỗi
  11 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tưởng đâu bơ tui chớ
  mà hết đau đầu chưa
  vô hội thoại ns chuyện đi
  11 Tháng bảy 2019
 15. strong brave
  strong brave
  Ghê nha
  11 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  11 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  12 Tháng bảy 2019
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ghê j ah sieutritue
  12 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  12 Tháng bảy 2019
 20. strong brave
  strong brave
  ns y trang đang yêu nhau
  12 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ê coi chừng nha anh sieutritue
  13 Tháng bảy 2019
 22. strong brave
  strong brave
  mấy em ns chuyện như thế làm anh ghen tị đấy ><
  13 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 24. strong brave
  strong brave
  thật vv
  13 Tháng bảy 2019
 25. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  xùy xùy !! ông anh này tào lao quá
  13 Tháng bảy 2019
 26. strong brave
  13 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ah sieutritue tào lao quá
  ai yêu đương j mà gắn ghép
  13 Tháng bảy 2019
 28. strong brave
  strong brave
  ns vậy trog lòng anh tỏ ra fa v
  13 Tháng bảy 2019
 29. strong brave
  strong brave
  nhưng fa thiệt sad
  13 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ah mà fa j ah hoàng
  13 Tháng bảy 2019
 32. strong brave
  strong brave
  thật nó bỏ anh rồi sad
  13 Tháng bảy 2019
 33. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  xạo xạo hà đợi tí e dạo trang hồ sơ của ah là e bt liền
  13 Tháng bảy 2019
 34. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 35. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bt cái gì v
  13 Tháng bảy 2019
 36. strong brave
  strong brave
  bupno huhu cái gì vv
  13 Tháng bảy 2019
 37. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ah đừng có mà kêu chỉ bỏ ah hok là chỉ lại ghé thăm e á
  13 Tháng bảy 2019
 38. strong brave
  strong brave
  ko hiểu em ns gì
  13 Tháng bảy 2019
 39. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  haizz sợ bồ ah ghé thắm
  13 Tháng bảy 2019
 40. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nguyệt đổi avt đi
  13 Tháng bảy 2019
 41. strong brave
  strong brave
  à nó bỏ anh rồi anh vốn dí ko muốn mà nó cắt đứt liên lạc luôn.anh chắc ko xứng vs nó nên kiếm người tầm chung chung thôi chứ cao siêu qá nó bỏ anh lại đau ruột
  13 Tháng bảy 2019
 42. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đổi rồi nha bupno
  13 Tháng bảy 2019
 43. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  í tui là bỏ cái hình mà bà đăng lên đó cái con mặc áo màu trắng đó
  13 Tháng bảy 2019
 44. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j hê quên ai mà tầm chung chung hê
  13 Tháng bảy 2019
 45. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 46. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  áo trắng là tui mà do chỉnh app hơi lố tay
  13 Tháng bảy 2019
 47. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chỉnh gì đâu mà xấu phết đổi lại hình cũ đi
  13 Tháng bảy 2019
 48. strong brave
  strong brave
  tầm chung chung ý là chung thuỷ ko lăng nhăng nè chứ kiểu như cao sang qá trai đẹp theo nó theo đứa khác bỏ anh thì v:
  13 Tháng bảy 2019
 49. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  là sao ah hoàng
  j mà trai đẹp hok hiểu
  13 Tháng bảy 2019
 50. View most recent comments
-->