Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. View previous comments
 2. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 3. strong brave
  13 Tháng bảy 2019
 4. strong brave
  strong brave
  ý là trai đẹp mà con đó hiểu cao sang qá ko cần anh nữa là như vậy đó
  13 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  đổi avt đi nguyệt ơi
  13 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không thì xem avt của tui đây
  13 Tháng bảy 2019
 7. strong brave
  strong brave
  bupno cao sang qá ta
  13 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ukm. zậy h ah định cua ai
  13 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  xấu thì cần quái gì avt
  13 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nè bupno bn đang ns tui ak
  13 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 12. strong brave
  strong brave
  bupno đa
  13 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nìn avt đi
  13 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  gì thế sp
  13 Tháng bảy 2019
 15. strong brave
  strong brave
  tội nguyệt bị bupno chê v
  13 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không phải
  13 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  em chỉ nói là đổi avt thôi mà
  13 Tháng bảy 2019
 18. strong brave
  strong brave
  thế thì ý là gì nhỉ
  13 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  muốn đổi avt
  13 Tháng bảy 2019
 20. strong brave
  strong brave
  hoanghientanl@gmail.com ai đây bupno sao avt giống nhau v
  13 Tháng bảy 2019
 21. strong brave
  strong brave
  nguyệt đang tổn thương kìa v
  13 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  haizz ok bupno đợi tí đổi avt
  13 Tháng bảy 2019
 23. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tổn thương j đâu ah hàng ơi
  13 Tháng bảy 2019
 24. strong brave
  strong brave
  thôi đừng dối nữa ai hiểu vì anh xấu v:
  13 Tháng bảy 2019
 25. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j mà bupno la e mà ah ns tới ah xấu
  hoang mang
  13 Tháng bảy 2019
 26. strong brave
  13 Tháng bảy 2019
 27. Nguyễn Chí Thoại
  13 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không phải avt đôi
  13 Tháng bảy 2019
 29. Hot Boy
  Hot Boy
  hi^^^^^^^^mn
  14 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn Chí Thoại
  14 Tháng bảy 2019
 31. Hot Boy
  Hot Boy
  nói z mà sao zui thế
  14 Tháng bảy 2019
 32. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nãy giờ có nói gì đâu
  14 Tháng bảy 2019
 33. Hot Boy
  Hot Boy
  k hôm qua í
  14 Tháng bảy 2019
 34. Nguyễn Chí Thoại
  14 Tháng bảy 2019
 35. Hot Boy
  Hot Boy
  14 Tháng bảy 2019
 36. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  mắt lòi *nhìn*
  14 Tháng bảy 2019
 37. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bupno nè có gì hông
  14 Tháng bảy 2019
 38. Hot Boy
  Hot Boy
  hi hi
  14 Tháng bảy 2019
 39. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thì ổng nói tào lao
  14 Tháng bảy 2019
 40. Hot Boy
  Hot Boy
  các j mà bồ bịch đủ thứ các kiểu đà điểu
  14 Tháng bảy 2019
 41. strong brave
  strong brave
  ns xấu gì đó
  14 Tháng bảy 2019
 42. Hot Boy
  Hot Boy
  hì hì
  14 Tháng bảy 2019
 43. Hot Boy
  Hot Boy
  ảnh đó là ông nào thế
  14 Tháng bảy 2019
 44. strong brave
  strong brave
  ảnh nào ^^
  14 Tháng bảy 2019
 45. Hot Boy
  Hot Boy
  ảnh đại diện
  14 Tháng bảy 2019
 46. strong brave
  strong brave
  lớn đi sẽ bt ^^
  14 Tháng bảy 2019
 47. Nguyễn Chí Thoại
  14 Tháng bảy 2019
 48. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  fdhdgdhdfh,sj
  15 Tháng bảy 2019
 49. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  15 Tháng bảy 2019
 50. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ghét mấy người như bà
  15 Tháng bảy 2019
 51. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  s ghét tui nào có lm j bn
  15 Tháng bảy 2019
-->