Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yu Hana

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ừ, chào bạn!
  6 Tháng bảy 2019
 2. Yu Hana
  Yu Hana
  chú là người hà tĩnh??
  6 Tháng bảy 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ừ đúng rồi.
  Bạn ở đâu?
  6 Tháng bảy 2019
 4. Yu Hana
  Yu Hana
  cháu ở quảng bình
  6 Tháng bảy 2019
 5. Yu Hana
  Yu Hana
  cho cháu hỏi cấy ni tí
  6 Tháng bảy 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Rất sẵn sàng!
  6 Tháng bảy 2019
 7. Yu Hana
  6 Tháng bảy 2019
 8. Yu Hana
  Yu Hana
  có phải : xa ngôi gì mà 0 thấy 0?
  6 Tháng bảy 2019
 9. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Kiểu Xa xôi gì mà không thấy!
  Đó là một câu hỏi tu từ.
  6 Tháng bảy 2019
 10. Yu Hana
  Yu Hana
  à, cháu ms để ý từ ngái là xa chơ 0 để ý từ ngôi.
  hâm mộ ghê, lên hmf ít khi cháu gặp người miền trung mà ns tiếng miềng đặc như v
  6 Tháng bảy 2019
 11. Yu Hana
  Yu Hana
  awww, mần quen hè
  6 Tháng bảy 2019
 12. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Ừ! Mi ngài Quản Bình à, như choa!
  6 Tháng bảy 2019
 13. Yu Hana
  Yu Hana
  ui, răng mà tau mi được. Chú mấy tuổi rồi rứa
  6 Tháng bảy 2019
 14. Yu Hana
  Yu Hana
  chú ơi
  9 Tháng bảy 2019
 15. Yu Hana
  Yu Hana
  ơi chú
  9 Tháng bảy 2019
 16. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Đây cháu!
  9 Tháng bảy 2019
 17. Yu Hana
  Yu Hana
  cháu thần tượng chú!
  9 Tháng bảy 2019
 18. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Haha! Rồi cháu sẽ thất vọng thôi!
  9 Tháng bảy 2019
 19. Yu Hana
  Yu Hana
  chú mấy tuổi rồi rứa
  9 Tháng bảy 2019
 20. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Nhiều, nhiều lắm!
  9 Tháng bảy 2019
 21. Yu Hana
  Yu Hana
  tra rồi hè, rứa mà vẫn siêng lên đây :D
  9 Tháng bảy 2019
-->