Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Pineapple <3
  5 Tháng bảy 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Đến đây chi vậy??
  5 Tháng bảy 2019
 3. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Thăm công công :>
  5 Tháng bảy 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ta lên công công lúc nào vậy =.=
  5 Tháng bảy 2019
 5. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Á nhầm t cứ lộn với thằng Hô :D
  5 Tháng bảy 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Thứ kém sang, ta giống nó chỗ nào chứ
  5 Tháng bảy 2019
-->