Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  5 Tháng bảy 2019
 2. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chờ ngày chị em mình có trong đó có vẻ hơi lâu nhỉ :v
  5 Tháng bảy 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  Chắc hôm đó là tận diệt chị nhỉ ?
  5 Tháng bảy 2019
 4. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Gật gật
  5 Tháng bảy 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  Thôi , bọn mình đâu có đủ tầm với đâu chị !
  Ở lại phát triển CLB thoai
  5 Tháng bảy 2019
 6. YuuDuong
  YuuDuong
  thấy sao vậy ck iu?
  5 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  1 dăng luôn đó vk
  #D : cố gắng giữ màu vàng là dược ỏi nhỉ :D
  5 Tháng bảy 2019
 8. NTD Admin
  5 Tháng bảy 2019
-->