Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chu Thái Anh

 1. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  ai giỏi hơn t là t dận ko trừ 1 ai nhá
  5 Tháng bảy 2019
 2. Chu Thái Anh
  Chu Thái Anh
  god lại khiêm tốn r :(
  5 Tháng bảy 2019
 3. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  xin lỗi t đi rồi t hết dận
  5 Tháng bảy 2019
 4. Chu Thái Anh
  Chu Thái Anh
  :v con gái khó hiểu nhỉ ???
  t đã làm gì đâu
  5 Tháng bảy 2019
 5. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  xin lỗi ko nói 1 lời
  5 Tháng bảy 2019
 6. Chu Thái Anh
  Chu Thái Anh
  v god cho em xem mặt đi :)
  5 Tháng bảy 2019
 7. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  lại nữa t khiếp câu này lắm rồi@@@
  5 Tháng bảy 2019
 8. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  lêu lêu
  8 Tháng bảy 2019
 9. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  t có ảnh nè
  8 Tháng bảy 2019
 10. Phượng's Nguyễn's
  8 Tháng bảy 2019
 11. Hoàng Vũ Nghị
  8 Tháng bảy 2019
 12. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  lêu lêu cái quái quỷ gì chứ..hiccc...
  8 Tháng bảy 2019
 13. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  Hoàng Vũ Nghị m vẫn muốn sống nên im lặng cho t cái coi hứ
  8 Tháng bảy 2019
 14. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  hớ .. m làm j dc t
  8 Tháng bảy 2019
 15. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm......
  8 Tháng bảy 2019
 16. Hoàng Vũ Nghị
  8 Tháng bảy 2019
 17. Phượng's Nguyễn's
  Phượng's Nguyễn's
  m đợi mà xemmmmmmm
  8 Tháng bảy 2019
 18. Hoàng Vũ Nghị
  8 Tháng bảy 2019