Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Hằng

 1. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  6 Tháng bảy 2019
 2. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Thế thì bạn ngồi cạnh tớ, thi huyện á
  6 Tháng bảy 2019
 3. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  sao bạn biết vậy?
  6 Tháng bảy 2019
 4. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  thế à
  6 Tháng bảy 2019
 5. Yorn SWAT
  6 Tháng bảy 2019
 6. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  bạn thi sinh đúng k?
  6 Tháng bảy 2019
 7. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Đúng
  6 Tháng bảy 2019
 8. Yorn SWAT
  Yorn SWAT
  mk nhớ rồi :D
  6 Tháng bảy 2019
-->