Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. View previous comments
 2. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Uk
  Ko biết có đúng ko đây
  5 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Khá tốt
  5 Tháng bảy 2019
 4. temotojirimo12
  5 Tháng bảy 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  câu 3 nó làm tốt không? ;-;
  5 Tháng bảy 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Không :3
  5 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Câu 3 mất nhiều điểm nhất
  5 Tháng bảy 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nó làm như m nói à? :D
  5 Tháng bảy 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nó đạt hội viên không? ;-;
  5 Tháng bảy 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Không hẳn
  Trình bày ngắn gọn nên thiếu gs
  5 Tháng bảy 2019
 11. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  M đoán xem
  5 Tháng bảy 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  rớt? TT
  5 Tháng bảy 2019
 13. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  M trù nó thế :v
  5 Tháng bảy 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  há há, ai mà biết, mà nè, cái phần lí thuyết có thể t giống nó đấy nhé, vì tụi t học cùng lớp :)
  5 Tháng bảy 2019
 15. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Giờ t mới biết -.-
  Thế có khi điểm m bằng nó
  Nguy lắm nha
  5 Tháng bảy 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  uầy, tụi t là bạn thân lâu rồi, m không biết sao? :v
  Thôi bỏ đê :v
  5 Tháng bảy 2019
 17. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Kết là bạn thân nhưng ko biết cùng lớp
  5 Tháng bảy 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bó tay @@
  5 Tháng bảy 2019
 19. temotojirimo12
  temotojirimo12
  gs là cáo gì
  5 Tháng bảy 2019
 20. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ý :v
  Máy t hiện đại quá nên nó tự đánh cho t luôn :v
  5 Tháng bảy 2019
 21. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  :v ghê vại
  5 Tháng bảy 2019
 22. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Rồi t hiểu số phận làm HV của t sao rồi
  5 Tháng bảy 2019
 23. phamkimcu0ng
  5 Tháng bảy 2019
 24. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Sao sao
  M nghĩ m đậu k
  5 Tháng bảy 2019
 25. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Ai biết sao t thấy nó hắt hiu quá
  5 Tháng bảy 2019
 26. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T ko dám chắc đâu nha
  5 Tháng bảy 2019
 27. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Cương nộp bài chưa
  5 Tháng bảy 2019
 28. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chưa :p
  5 Tháng bảy 2019
 29. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Rồi chắc cao điểm hơn tui rồi làm lâu quá chừng
  5 Tháng bảy 2019
 30. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chờ bài nó nhất mà nó chưa nộp -.-
  5 Tháng bảy 2019
 31. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Chấm cho gắt vào nhi ới :D
  5 Tháng bảy 2019
 32. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T còn chưa soi lỗi trình bày , chính tả của m đấy Hồ
  5 Tháng bảy 2019
 33. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  haha :v biết sao lâu không, bị lỗi kĩ thuật đó, chị Uyên định xử tui luôn ấy =.=
  5 Tháng bảy 2019
 34. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Thiện taiiiiiiiiiiii
  5 Tháng bảy 2019
 35. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  T cũng xử được m nữa nha Cương
  5 Tháng bảy 2019
 36. phamkimcu0ng
  5 Tháng bảy 2019
 37. temotojirimo12
  temotojirimo12
  Số phận bạn rồi cũng sẽ hắt hiu giống tui
  5 Tháng bảy 2019
 38. phamkimcu0ng
  5 Tháng bảy 2019
 39. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ê Nhi, t sẽ gửi trước 16:30 :>>
  5 Tháng bảy 2019
 40. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  6 phút nữa
  5 Tháng bảy 2019
 41. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nãy giờ lo tám với anh Quân, cho t tầm 20 phút nữa đi :p
  5 Tháng bảy 2019
 42. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Trước 5h cho t
  5 Tháng bảy 2019
 43. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ok ._.
  5 Tháng bảy 2019
 44. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M chấm chưa? '-'
  5 Tháng bảy 2019
 45. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đã có la nha
  5 Tháng bảy 2019
 46. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  uầy ._.
  5 Tháng bảy 2019
 47. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chết m rồi Cương ói
  5 Tháng bảy 2019
 48. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  T chuẩn bị tinh thần sẵn rồi TT
  5 Tháng bảy 2019
 49. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nói gì đi chứ TT^TT
  5 Tháng bảy 2019
 50. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chết m rồi
  Chuẩn bị tinh thần cho 15/7 đi
  5 Tháng bảy 2019
 51. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  huhu T_T
  5 Tháng bảy 2019
-->