Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Như Tuyết

 1. Lê Nguyễn 123
  Lê Nguyễn 123
  Chào chị yêu!
  5 Tháng bảy 2019
 2. Lê Nguyễn 123
  Lê Nguyễn 123
  Em kiến nghị với HMF và được đổi tên rồi nè chị
  5 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Như Tuyết
  5 Tháng bảy 2019
 4. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  nà ní. Kiến nghị cái gì. Dùng từ đúng chút hộ chị
  5 Tháng bảy 2019
 5. Lê Nguyễn 123
  Lê Nguyễn 123
  Chị muốn dùng từ gì!
  5 Tháng bảy 2019
 6. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  chị không biết em làm sao mà xin đổi tên được. Nhưng tra từ điển kiến nghị là là gì hộ chị chút
  5 Tháng bảy 2019
 7. Lê Nguyễn 123
  Lê Nguyễn 123
  thấy em ghê chưa
  5 Tháng bảy 2019
 8. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  không ghê
  5 Tháng bảy 2019
 9. Lê Nguyễn 123
  Lê Nguyễn 123
  Sao không ghê, chị đổi được tên tài khoản của chị không
  5 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Chị không muốn đổi. Nếu đổi sẽ ảnh hưởng đến công việc
  5 Tháng bảy 2019
 11. Lê Nguyễn 123
  Lê Nguyễn 123
  à, mà nè, chị @jehinguyen giỏi ghê, lập nick sau em mà bây giờ lên tmod anh rồi
  5 Tháng bảy 2019
 12. Nguyễn Như Tuyết
  Nguyễn Như Tuyết
  Do người ta tích cực. Em muốn được vậy, sao không giỏi thì đi ứng tuyển đi.
  5 Tháng bảy 2019
-->