Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dotnatbet

 1. Cô gái đến từ bên kia..!!
  5 Tháng bảy 2019
 2. dotnatbet
  dotnatbet
  Cho mik làm quen đc ko
  5 Tháng bảy 2019
 3. dotnatbet
  dotnatbet
  Mik 2004
  5 Tháng bảy 2019
 4. Cô gái đến từ bên kia..!!
  5 Tháng bảy 2019
 5. dotnatbet
  dotnatbet
  Bạn chắc thích truyện Nguyễn Nhật Ánh lắm nhỉ ?
  5 Tháng bảy 2019
 6. Cô gái đến từ bên kia..!!
  Cô gái đến từ bên kia..!!
  Sao bạn nghĩ vậy..??
  5 Tháng bảy 2019
 7. dotnatbet
  dotnatbet
  Uầy ! NNA có tác phẩm na ná cái tên bạn :v
  5 Tháng bảy 2019
 8. Cô gái đến từ bên kia..!!
  Cô gái đến từ bên kia..!!
  Mình cũng thích tp của NNA, đặc biệt là "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" nhưng tên mình là tên 1 bộ phim.. ^o^
  5 Tháng bảy 2019
 9. dotnatbet
  dotnatbet
  Cũng có 1 bộ phim tựa tựa tên bạn . Cô gái đến từ hôm qua -o-
  5 Tháng bảy 2019
 10. Cô gái đến từ bên kia..!!
  Cô gái đến từ bên kia..!!
  Cô gái đến từ hôm qua
  5 Tháng bảy 2019
-->