Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Trương Văn Trường Vũ
  5 Tháng bảy 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  5 Tháng bảy 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  5 Tháng bảy 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  t nhớ t có nợ m đâu nhỉ
  5 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  5 Tháng bảy 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  chờ hồi phục hụ hụ. Hôm qua hát 18 bài nguyên 1 tiếng => giờ chưa hát đc
  5 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  5 Tháng bảy 2019
 8. Trương Văn Trường Vũ
  5 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  5 Tháng bảy 2019
 10. Trương Văn Trường Vũ
  5 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  5 Tháng bảy 2019
 12. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng bảy 2019
 13. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  qua mà nay ms rep, m ngáo à
  6 Tháng bảy 2019
 14. Trương Văn Trường Vũ
  6 Tháng bảy 2019
-->