Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ireallylikehacker@gmail.com

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Rg m
  4 Tháng bảy 2019
 2. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  rg mà nhận xét bài dự thi cx bị báo cáo vi phạm à?
  5 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Ỏ mô
  5 Tháng bảy 2019
 4. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  hấn xóa bài t mất rồi, tận 2 bài ức chế=))
  5 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Trong topic mô
  5 Tháng bảy 2019
 6. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  golden challenge- tiếng anh. Topic nớ là đăng bài các thí sinh, rứa là xem xong tau nhận xét rồi bị báo cáo vi phạm.Ghi là nội dung không phù hợp. Xong hỏi lại thì Linh hấn nói là topic là nơi đăng bài , muốn nhận xét thì vô wall, mk cạn ngôn =))
  6 Tháng bảy 2019
 7. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đúng rồi
  Topic nhận bài chỉ để nhận bài thôi ai biểu nhận xét làm chi
  7 Tháng bảy 2019
 8. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  làm ơn mắc oán chăng=))
  14 Tháng bảy 2019
 9. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  May be
  Không đi chơi à
  14 Tháng bảy 2019
 10. ireallylikehacker@gmail.com
  ireallylikehacker@gmail.com
  nhớ mi nên tâm trạng, ko mún đi chơi
  14 Tháng bảy 2019
 11. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Tin được m thì
  14 Tháng bảy 2019
 12. ireallylikehacker@gmail.com
  16 Tháng bảy 2019
-->