Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  T cũng định hỏi câu tương tự =))
  4 Tháng bảy 2019
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Quen lắm nhưng không biết từ khi nào :D
  4 Tháng bảy 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  Vẫn cứ có cảm giác tụi mình đã có trò chuyện nhưng vẫn chưa nhớ :D Chắc già nên quên sạch rồi :D
  4 Tháng bảy 2019
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  :D Có ai vi phạm gì thì cứ tag t vô giải quyêt cho lẹ
  4 Tháng bảy 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  Tag người này sẽ mất lòng người kia , thôi chi bằng chỉ report không tag ai hết :D
  4 Tháng bảy 2019
 6. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Suy nghĩ sâu xa gớm :D
  4 Tháng bảy 2019
 7. NTD Admin
  NTD Admin
  Ui trời , thế giới này nguy hiểm , cái gì cũng phải tính hết :D
  4 Tháng bảy 2019
-->