Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi SRILU

 1. temotojirimo12
  4 Tháng bảy 2019
 2. Lanh Đồng
  Lanh Đồng
  Hô biến, đã bay mày và thêm cái gạch.
  4 Tháng bảy 2019
 3. temotojirimo12
  temotojirimo12
  ây dà
  Phép thuật của thí chủ thiệt là là cao thâm đó hả ?
  @Lanh Đồng
  4 Tháng bảy 2019
 4. Lanh Đồng
  Lanh Đồng
  @temotojirimo12 sư phụ bảo phải kiếm tốn. Thật là hiện tại, hiện tại.
  4 Tháng bảy 2019
 5. temotojirimo12
  temotojirimo12
  4 Tháng bảy 2019
 6. SRILU
  SRILU
  cảm ơn a
  4 Tháng bảy 2019
 7. Lanh Đồng
  Lanh Đồng
  Nâu Phờ Lớp Lầm
  4 Tháng bảy 2019
 8. temotojirimo12
  temotojirimo12
  @Lanh Đồng
  ây da
  lại gặp huynh nữa đó hả
  tài nghệ tiếng anh của huynh thật cao cường
  4 Tháng bảy 2019
 9. SRILU
  SRILU
  =.=
  4 Tháng bảy 2019
 10. Lanh Đồng
  Lanh Đồng
  Tiếng anh thì ta không biết. Sư đệ đừng thổi phồng như thế. Nó là phiên âm tiếng việt đó. :D
  4 Tháng bảy 2019
 11. temotojirimo12
  4 Tháng bảy 2019
 12. SRILU
  SRILU
  lanh vs tem thân nhỉ
  4 Tháng bảy 2019
 13. temotojirimo12
  4 Tháng bảy 2019
-->