Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Có culi rồi, hát đê m
  3 Tháng bảy 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ờ bài gì
  =))
  3 Tháng bảy 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Hát nguyên combo duyên đi
  3 Tháng bảy 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ak ok ib gửi riêng hay sao :3
  3 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Phải đề cả gia đình bqt nghe chứ
  3 Tháng bảy 2019
 6. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  4 Tháng bảy 2019
 8. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng bảy 2019
 9. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nhớ đừng nuốt lời
  4 Tháng bảy 2019
 10. Trương Văn Trường Vũ
  4 Tháng bảy 2019
-->