Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Am Mathematics

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Bạn tạo một hội thoại với tiêu đè là tiêu đề của topic trẻn, thông báo mạng mà bạn muốn mua thẻ, dẫn cái link trên rồi gửi cho Chị Ngọc Bùi nhé!
  3 Tháng bảy 2019
 2. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Bạn làm mẫu một cái cho mình xem đc ko?:)
  4 Tháng bảy 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Mình vừa mời vào hội thoại đấy. Chú ý là copy link bài viết của tháng 6 nhé!
  4 Tháng bảy 2019
 4. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Thankyou so much!
  4 Tháng bảy 2019
 5. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Chị ấy chưa trả lời???
  4 Tháng bảy 2019
 6. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Từ từ, có khi cả tuần đấy! Yên tâm đi
  4 Tháng bảy 2019
 7. Am Mathematics
  Am Mathematics
  Really!
  4 Tháng bảy 2019
-->