Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đông Phương Thiên Thu

 1. Roshan
  Roshan
  Tớ cũng vậy!! :D
  6 Tháng bảy 2019
 2. Đông Phương Thiên Thu
  Đông Phương Thiên Thu
  =33 sao đổi ava rr
  6 Tháng bảy 2019
 3. Đông Phương Thiên Thu
  Đông Phương Thiên Thu
  ava trước cute lắm nha
  6 Tháng bảy 2019
 4. Roshan
  Roshan
  Kkka, cậu cũng để ý ghê ta!!
  6 Tháng bảy 2019
 5. Đông Phương Thiên Thu
  6 Tháng bảy 2019
 6. Roshan
  Roshan
  Ui tại tớ ngầu quá ý mà!! :D
  6 Tháng bảy 2019
 7. Đông Phương Thiên Thu
  Đông Phương Thiên Thu
  =))đúng rr nà
  6 Tháng bảy 2019
 8. Roshan
  Roshan
  Kka nhưng giờ phải đổi để Minkyu nhà tớ hát Monday to Sunday nx!!
  6 Tháng bảy 2019
 9. Đông Phương Thiên Thu
  6 Tháng bảy 2019
-->