Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Hằng

 1. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Nhi 2k5 ak
  2 Tháng bảy 2019
 2. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Chào em, cho chị làm quen nek:D
  2 Tháng bảy 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Vâng chị
  Có chuyện gì không chị
  2 Tháng bảy 2019
 4. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Cho chị làm quen thôi em, có gì mong em giúp đỡ:D
  2 Tháng bảy 2019
 5. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Em phải nhờ chị giúp đỡ mới đúng nè
  Em học kém môn DSinh lắm
  2 Tháng bảy 2019
 6. Đỗ Hằng
  2 Tháng bảy 2019
-->