Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Lành Cao Phong
  Lành Cao Phong
  Cách của mình không hay đâu bạn :) Tốt nhất là làm theo cách của bạn Mộc Nhãn, rất nhanh và đơn giản. Đừng có phức tạp hóa như mình :v Với cả mấy bài tập chia hết như thế này thì thường chỉ sử dụng đồng dư hoặc chia hết cho giai thừa thôi, hình như không còn cách nào khác đâu :)
  1 Tháng bảy 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  Đã bảo cách đó minh biết làm rồi
  1 Tháng bảy 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  Cái mình cần là cách 2
  1 Tháng bảy 2019
 4. Tungtom
  1 Tháng bảy 2019
 5. Lành Cao Phong
  Lành Cao Phong
  Thế nên mình mới bảo hình như không còn cách khác đâu :v Cũng không chắc chắn lắm, hỏi anh Nghị xem anh còn cách nào nữa không :v
  1 Tháng bảy 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  Ảnh off ròi =.=
  1 Tháng bảy 2019
 7. Tungtom
  1 Tháng bảy 2019
 8. Hoàng Vũ Nghị
  1 Tháng bảy 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  1 Tháng bảy 2019
 10. Hoàng Vũ Nghị
  Hoàng Vũ Nghị
  cách x^5-x chia hết 30 hợp lí rồi
  1 Tháng bảy 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  Em cần cách khác
  2 Tháng bảy 2019
-->