Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. NHOR
  30 Tháng sáu 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Chị học chuyên hóa QT ạ ?
  30 Tháng sáu 2019
 3. NHOR
  NHOR
  Chị học Huế e
  30 Tháng sáu 2019
 4. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  Trường j ở Huế ạ ?
  30 Tháng sáu 2019
 5. NHOR
  NHOR
  Quốc Học e
  9 Tháng bảy 2019
-->