Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi NTD Admin

 1. NTD Admin
  NTD Admin
  30 Tháng sáu 2019
 2. elisabeth.2507
  30 Tháng sáu 2019
 3. NTD Admin
  NTD Admin
  Nếu chị nói được như thế , em tin chị có thể giải được bài toán này ! Thử sức đi chị :v
  30 Tháng sáu 2019
 4. elisabeth.2507
  elisabeth.2507
  chị học ngu chị mới muốn xem bài của e chớ, còn nếu chị học giỏi rồi thì chị tự giải để tl rồi
  30 Tháng sáu 2019
 5. NTD Admin
  NTD Admin
  Hì , em gợi ý chút . Bài này cho 5 giá trị tồn tại khác nhau là a,b,c,d,m và giả sử là : a<b<c<d<m . Sau đó lập 1 tỉ lệ thức và giải
  30 Tháng sáu 2019
-->