Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nữ Thần Tự Do

 1. _Sherlock_Holmes_
  1 Tháng bảy 2019
 2. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  em có biết chị sao??????
  1 Tháng bảy 2019
 3. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  có biết
  2 Tháng bảy 2019
 4. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  sao em biết chị??????
  2 Tháng bảy 2019
 5. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  ya, Nguyễn Thu Hương
  2 Tháng bảy 2019
 6. _Sherlock_Holmes_
  3 Tháng bảy 2019
 7. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  em đúng là Nguyễn Thu Hương phải hông?
  5 Tháng bảy 2019
 8. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  mà sao lại sắp banned?
  5 Tháng bảy 2019
 9. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  Nguyễn Thu Hương trùm vi phạm cơ đấy ^_^
  5 Tháng bảy 2019
 10. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Em họ nghịch (rảnh rỗi sinh ra nông nổi)
  6 Tháng bảy 2019
 11. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  bởi vậy, khổ! sao ko dùng nick cũ, mà lập nick mới?
  6 Tháng bảy 2019
 12. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Em họ chiếm (mựơn gmail của nó)
  10 Tháng bảy 2019
-->