Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Đức Nhật
  30 Tháng sáu 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  Tùy duyên ở nơi đâu ~ ~
  30 Tháng sáu 2019
 3. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Duyên phận đâu :>
  30 Tháng sáu 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  mấy bài của nit mà .-.
  30 Tháng sáu 2019
 5. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Hehe :>>>
  30 Tháng sáu 2019
-->