Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. strong brave
  strong brave
  ủa bupno là quang à ^^
  29 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok nha quang là quang chớ hok phải bupno
  29 Tháng sáu 2019
 3. strong brave
  29 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nói xấu thế n
  29 Tháng sáu 2019
 5. strong brave
  29 Tháng sáu 2019
 6. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  đẹp trai wa
  1 Tháng bảy 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tui hả !!
  1 Tháng bảy 2019
 8. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ảo tưởng sức mạnh
  1 Tháng bảy 2019
 9. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  anh Nguyễn Duy Quang ava của nguyệt ý
  1 Tháng bảy 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hu hu chị khen em mà
  1 Tháng bảy 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ủa mà hình như em làm gì có avt mà chị khen đẹp nhỉ
  1 Tháng bảy 2019
 12. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  mơ đi
  1 Tháng bảy 2019
 13. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  hị khen anh trong ava của nguyệt
  1 Tháng bảy 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hic hic dỗi
  1 Tháng bảy 2019
 15. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  tùy k care
  1 Tháng bảy 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng bảy 2019
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  bupno bị chị khánh ly tạc gáo nước lạnh >W<
  2 Tháng bảy 2019
 18. khánh ly abbey
  2 Tháng bảy 2019
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  2 Tháng bảy 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ê cấm nói xấu ak
  2 Tháng bảy 2019
 21. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  tr ơi ai ns j mấy ng đâu nek
  2 Tháng bảy 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ai mà biết dc
  2 Tháng bảy 2019
 23. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  nói trên wall thì phải đọc đc chứ
  2 Tháng bảy 2019
 24. Nguyễn Chí Thoại
  2 Tháng bảy 2019
 25. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  con zai mak cừi hihi ba
  LGBT ak
  2 Tháng bảy 2019
 26. Nguyễn Chí Thoại
  2 Tháng bảy 2019
 27. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chắc vậy òi
  2 Tháng bảy 2019
 28. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  LGBT là gì
  2 Tháng bảy 2019
 29. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  là giới tính thứ 3
  2 Tháng bảy 2019
 30. Nguyễn Chí Thoại
  2 Tháng bảy 2019
 31. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e ns đúng mà chị khánh ly
  2 Tháng bảy 2019
 32. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm chị cx thấy vậy
  2 Tháng bảy 2019
-->