Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi khánh ly abbey

 1. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  29 Tháng sáu 2019
 2. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  em giới thiệu trước đi
  29 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  e nguyệt 2k7
  còn chj
  29 Tháng sáu 2019
 4. strong brave
  strong brave
  chị là ly vv
  29 Tháng sáu 2019
 5. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm đúng rùi đấy chị 2k5
  29 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  29 Tháng sáu 2019
 7. strong brave
  29 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đag rảnh ak sieutritue đi bình luận khắp nơi voại hê
  29 Tháng sáu 2019
 9. strong brave
  strong brave
  ko đang caro kkk
  29 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  29 Tháng sáu 2019
 11. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  em ở đâu vậy
  29 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  29 Tháng sáu 2019
 13. khánh ly abbey
  29 Tháng sáu 2019
 14. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  29 Tháng sáu 2019
 15. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chị ở nghệ an
  29 Tháng sáu 2019
 16. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  29 Tháng sáu 2019
 17. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm cx xa
  29 Tháng sáu 2019
 18. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  >V<
  quá xa là đằng khác';;;
  29 Tháng sáu 2019
 19. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  vậy khi nào ms gặp nhau
  29 Tháng sáu 2019
 20. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  sau khi e học đại học chừng đó thik đi đâu thì đi
  29 Tháng sáu 2019
 21. khánh ly abbey
  30 Tháng sáu 2019
-->