Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi strong brave

 1. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  nghi ngờ
  3 Tháng bảy 2019
 2. strong brave
  strong brave
  lâu rồi nghi cái gì vvv
  3 Tháng bảy 2019
 3. Nariko nyoko
  Nariko nyoko
  Quá nghi lun
  4 Tháng bảy 2019
 4. strong brave
  4 Tháng bảy 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nariko nyoko là chj nào zậy ah sieutritue
  4 Tháng bảy 2019
-->