Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Quên sao được! Đuổi đi để thi cho tốt và giờ thi xong rồi thì khuyên xoã đi còn gì!
  27 Tháng sáu 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  xõa quá quên luôn dđ :v
  27 Tháng sáu 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Thì cũng chẳng sao! Vui thôi mà!
  27 Tháng sáu 2019
 4. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  Đặng Quốc Khánh 10CA1
  E đang bưc jđây, vừa lên dđ đã gặp cái loại hãm!
  27 Tháng sáu 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Bạn dùng quá nhiều icon trong tôpc đó rồi!
  Mà thực ra mặc dù bạn ấy sai nhưng sự thân thiện của diễn đàn còn không!?
  27 Tháng sáu 2019
-->