Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kawaii Nezumi

 1. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Quên sao được! Đuổi đi để thi cho tốt và giờ thi xong rồi thì khuyên xoã đi còn gì!
  27 Tháng sáu 2019
 2. Kawaii Nezumi
  Kawaii Nezumi
  xõa quá quên luôn dđ :v
  27 Tháng sáu 2019
 3. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Thì cũng chẳng sao! Vui thôi mà!
  27 Tháng sáu 2019
 4. Kawaii Nezumi
  Kawaii Nezumi
  E đang bưc jđây, vừa lên dđ đã gặp cái loại hãm!
  27 Tháng sáu 2019
 5. Sơn Nguyên 05
  Sơn Nguyên 05
  Bạn dùng quá nhiều icon trong tôpc đó rồi!
  Mà thực ra mặc dù bạn ấy sai nhưng sự thân thiện của diễn đàn còn không!?
  27 Tháng sáu 2019
-->