Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

 1. View previous comments
 2. strong brave
  strong brave
  sao ghét online ??
  27 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bả nói hồi bả cua hai anh lớp 9 bả hết trò chơi rồi đá mà
  27 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  27 Tháng sáu 2019
 5. strong brave
  strong brave
  tội nguyệt đừng ns vậy
  27 Tháng sáu 2019
 6. strong brave
  strong brave
  nguyệt tổn thương đó
  27 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ahh nguyệt đã có ny rồi nên không cần bupno nữa đâu
  27 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Thôi quen quang cho chắc
  27 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ủa vậy sao nãy nguyệt nói đã có chủ
  27 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Duy Quang 2k4
  Là ny tôi
  27 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  uk vậy là đã có chủ hic hic
  27 Tháng sáu 2019
 12. strong brave
  strong brave
  trời bupno ns vậy thôi chứ chờ nguyệt đấy v ^^
  27 Tháng sáu 2019
 13. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Kệ ai biểu từ chối e rồi h duy quang
  27 Tháng sáu 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thui bỏ đi bùn
  27 Tháng sáu 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bùn quá trời ơi
  27 Tháng sáu 2019
 16. strong brave
  strong brave
  tội thằng nhỏ
  27 Tháng sáu 2019
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Thôi đừng buồn thương cậu
  27 Tháng sáu 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thương cái gì : thốn :v
  27 Tháng sáu 2019
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hông thik thì hông thương ai bỉu mấy ng hok thương tui
  27 Tháng sáu 2019
 20. strong brave
  strong brave
  v: tội thằng nhỏ muốn làm cho có giá và cái kết v:
  27 Tháng sáu 2019
 21. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tưởng tượng ak
  27 Tháng sáu 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 23. strong brave
  strong brave
  ê ê ê bạn nguyệt ns bupno ý sao ns tui tội tui chết
  27 Tháng sáu 2019
 24. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không có sao cả
  27 Tháng sáu 2019
 25. strong brave
  strong brave
  tội
  27 Tháng sáu 2019
 26. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 27. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Thôi thích thì lm ny tôi ik quang thì để dự bị cx đc
  Chịu hok
  27 Tháng sáu 2019
 28. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ê đừng chơi bậy nha tui hổng thik bị cắm sừng đâu ak
  27 Tháng sáu 2019
 29. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hông cắm chịu hông
  Hông chịu thì thôi đừng than nx
  27 Tháng sáu 2019
 30. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  thui bà ơi lỡ hai người đều thik bà thì chọn ai
  27 Tháng sáu 2019
 31. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Chọn ai tui thik
  27 Tháng sáu 2019
 32. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Zậy bn hok muốn lm ny tui thì đừng than nx suy nghĩ kĩ đi
  Rồi trả lời cho tui
  27 Tháng sáu 2019
 33. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  rồi chắc chắn là bà sẽ chọn người kia bởi vì tui thấy người kia đẹp zai hơn tui
  27 Tháng sáu 2019
 34. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Tui ns chọn bn z
  Hok chịu thì thôi
  27 Tháng sáu 2019
 35. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chịu chứ
  27 Tháng sáu 2019
 36. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  chắc gì bà chọn tui ahh
  27 Tháng sáu 2019
 37. strong brave
  strong brave
  sad mạnh
  27 Tháng sáu 2019
 38. Nguyễn Chí Thoại
  28 Tháng sáu 2019
 39. strong brave
  28 Tháng sáu 2019
 40. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tặng cái gì mà tặng
  28 Tháng sáu 2019
 41. strong brave
  28 Tháng sáu 2019
 42. Nguyễn Chí Thoại
  28 Tháng sáu 2019
 43. strong brave
  28 Tháng sáu 2019
 44. Nguyễn Chí Thoại
  28 Tháng sáu 2019
 45. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  cho tui xin cả muốn nát thông báo
  28 Tháng sáu 2019
 46. Nguyễn Chí Thoại
  28 Tháng sáu 2019
 47. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  28 Tháng sáu 2019
 48. strong brave
  28 Tháng sáu 2019
 49. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  haha ngu ak
  28 Tháng sáu 2019
 50. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mệt vãi chưởng. rắc rối
  28 Tháng sáu 2019
 51. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  rắc rối ư
  29 Tháng sáu 2019
-->