Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. Nguyễn Đăng Bình
  27 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  lớp mấy v
  27 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Đăng Bình
  27 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy là chị em r
  27 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  em 2k mấy vậy
  27 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  năm nay em lên lớp 7 à
  27 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  28 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Đăng Bình
  28 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  28 Tháng sáu 2019