Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi The key of love

 1. View previous comments
 2. The key of love
  28 Tháng sáu 2019
 3. The key of love
  The key of love
  chị đi mua đồng phục đi học nha, see you again >< ^^
  28 Tháng sáu 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Đi đi chị '-'
  28 Tháng sáu 2019
 5. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  tính phá a hay gì đây :v
  28 Tháng sáu 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nó đó :3
  28 Tháng sáu 2019
 7. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  chơi xấu quá @@
  28 Tháng sáu 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hông có à nha
  28 Tháng sáu 2019
 9. Bong Bóng Xà Phòng
  Bong Bóng Xà Phòng
  tận 61 tb
  28 Tháng sáu 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nhiều vậy sao? :v
  28 Tháng sáu 2019
 11. Bong Bóng Xà Phòng
  28 Tháng sáu 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hihi, cho em xin lỗi nha '-'
  28 Tháng sáu 2019
 13. Bong Bóng Xà Phòng
  28 Tháng sáu 2019
 14. phamkimcu0ng
  30 Tháng sáu 2019
 15. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 16. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 17. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 18. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 19. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 20. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 21. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 22. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 23. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 24. phamkimcu0ng
  1 Tháng bảy 2019
 25. Bong Bóng Xà Phòng
  1 Tháng bảy 2019
 26. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 27. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 28. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 29. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 30. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 31. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 32. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 33. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 34. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 35. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 36. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 37. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 38. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 39. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 40. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 41. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 42. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 43. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 44. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 45. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  bớt bớt
  2 Tháng bảy 2019
 46. The key of love
  The key of love
  Yêu thương em thế còn gì ^^
  2 Tháng bảy 2019
 47. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  vậy chị cũng đang yêu thương anh Bóng đó :3
  2 Tháng bảy 2019
 48. The key of love
  2 Tháng bảy 2019
 49. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nhưng anh Bóng sẽ chửi em ;-;
  2 Tháng bảy 2019
 50. The key of love
  The key of love
  Sao lại chửi một cô bé cute như em ^^
  2 Tháng bảy 2019
 51. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Anh ấy chơi giận với dỗi
  2 Tháng bảy 2019
-->