Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đặng Quốc Khánh 10CA1

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Gì nữa á? :v Sáng nay em chưa làm gì hết mà? ._.
  26 Tháng sáu 2019
 2. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  26 Tháng sáu 2019
 3. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  26 Tháng sáu 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sao vậy? :'( Em đâu có phá mấy :v
  26 Tháng sáu 2019
 5. Đặng Quốc Khánh 10CA1
  28 Tháng sáu 2019
 6. phamkimcu0ng
  28 Tháng sáu 2019
-->