Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  chỗ nào đấy
  26 Tháng sáu 2019
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Quán Lào ấy
  27 Tháng sáu 2019
 3. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  Ô Yên Định à
  27 Tháng sáu 2019
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Đúng rồi
  1 Tháng bảy 2019
-->