Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. View previous comments
 2. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  trên diễn đàn á hông phải fb
  26 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tui thấy albums của bà rồi
  26 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ủa trên diễn đàn làm gì có
  26 Tháng sáu 2019
 5. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ủa sao thấy chưa tạo album mà
  26 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt

  bấm vào album ảnh rồi sẽ thấy
  26 Tháng sáu 2019
 7. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tui thấy album của bà trong fb
  26 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  26 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  bấm chỗ nào
  26 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  26 Tháng sáu 2019
 11. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  í là album trên diễn đàn ấy
  26 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  đã nói là bỏ đi mệt ghê ý
  26 Tháng sáu 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ko tui muốn xem ra sao
  26 Tháng sáu 2019
 14. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 15. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  27 Tháng sáu 2019
 16. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hello thôi
  27 Tháng sáu 2019
 17. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  27 Tháng sáu 2019
 18. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  không có gì cả
  27 Tháng sáu 2019
 19. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ừ zậy thôi pp
  27 Tháng sáu 2019
 20. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  pp liền ak ko onl ak
  27 Tháng sáu 2019
 21. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  on chớ mak hok rảnh nt thôi
  27 Tháng sáu 2019
 22. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  hello cho vui
  27 Tháng sáu 2019
 23. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  hok thik mak mệt ghê đang bận nt trên face
  27 Tháng sáu 2019
 24. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 25. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  rồi sao đang nt vs bồ
  27 Tháng sáu 2019
 26. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nó hok cho tui nt vs trai nên mới lên diễn đàn vừa học vừa kiếm trai nt ha ha
  27 Tháng sáu 2019
 27. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nt với ai
  27 Tháng sáu 2019
 28. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ai cx đc vs bồ tui
  27 Tháng sáu 2019
 29. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  vậy có bồ rồi mà bắt tui làm ny hèn chi tui dợ bà đá là phải
  27 Tháng sáu 2019
 30. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  j mới anh lớp 9 cua hồi sáng thôi
  hôm qua là tui ế ai biểu hok làm
  27 Tháng sáu 2019
 31. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tui sợ bà đá
  27 Tháng sáu 2019
 32. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  ha ha tui ế mak ai đâu mà thương do ở trường tui khó gần lắm nên chỉ có anh trai nuôi hok ak
  27 Tháng sáu 2019
 33. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  gần tui đc hông
  27 Tháng sáu 2019
 34. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  27 Tháng sáu 2019
 35. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 36. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  mak sieutritue chưa có bồ ak
  27 Tháng sáu 2019
 37. strong brave
  strong brave
  chưa có đang ế này
  27 Tháng sáu 2019
 38. Nguyễn Chí Thoại
  27 Tháng sáu 2019
 39. strong brave
  27 Tháng sáu 2019
 40. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Hehe sieutritue ế ai tin
  còn bupno thì hỏi lm ny hok chịu rồi bít cửa
  27 Tháng sáu 2019
 41. khánh ly abbey
  1 Tháng bảy 2019
 42. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  bít cửa vui ghê
  1 Tháng bảy 2019
 43. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  chớ chị khen ai
  1 Tháng bảy 2019
 44. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ngại ghê lần đầu có ng khen tui dẹp trai
  1 Tháng bảy 2019
 45. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chị khen e đó
  1 Tháng bảy 2019
 46. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  yeh chị khen em
  1 Tháng bảy 2019
 47. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  thôi ik cho e xin với đừng lm nát thông báo của e
  1 Tháng bảy 2019
 48. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ủa nãy h có ai nói j đâu e
  1 Tháng bảy 2019
 49. Nguyễn Chí Thoại
  1 Tháng bảy 2019
 50. Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
  nhưng gửi tới mail của e
  với lại cx gởi thông báo của e
  1 Tháng bảy 2019
 51. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ahh ủa mà sao của tui ko có
  1 Tháng bảy 2019
-->