Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  gi vậy bạn
  23 Tháng sáu 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  Bạn chuyên về hoá?
  23 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Đăng Bình
  23 Tháng sáu 2019
 4. Tungtom
  23 Tháng sáu 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  Giá mình được thế
  23 Tháng sáu 2019
 6. Kayaba Akihiko
  24 Tháng sáu 2019