Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Đăng Bình

 1. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  của ông Kir nhé
  23 Tháng sáu 2019
 2. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  :D 68 thôg báo , kỉ lục hơn 200
  23 Tháng sáu 2019
 3. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  có 1 cái của bà nhé :)
  23 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  lần trước của em là 60 :D
  23 Tháng sáu 2019
 5. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  tui căng lắm cx chỉ có 63 hoi :D
  23 Tháng sáu 2019
 6. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  too chicken :)
  23 Tháng sáu 2019
 7. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  tuổi :D
  23 Tháng sáu 2019
 8. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  kỉ lục ms 322 thôg báo :)
  24 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Đăng Bình
  Nguyễn Đăng Bình
  nick kia hả anh :)
  24 Tháng sáu 2019
 10. Kayaba Akihiko
  24 Tháng sáu 2019