Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thiên Lam

 1. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  dậy sớm thế ^^
  23 Tháng sáu 2019
 2. Jones Jenifer
  Jones Jenifer
  oh, chào cậu
  24 Tháng sáu 2019
 3. Dương Thiên Lam
  24 Tháng sáu 2019
 4. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  dậy sớm thế ^^
  24 Tháng sáu 2019
 5. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  ko ngủ à ^^
  24 Tháng sáu 2019
 6. Jones Jenifer
  Jones Jenifer
  Ngủ rồi, dậy luôn rồi :>
  tao ngủ sớm mà, giờ dậy đọc tiếp bộ truyện đang dở
  24 Tháng sáu 2019
 7. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  oh
  còn t thức đêm cày game
  24 Tháng sáu 2019