Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Chí Thoại

 1. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  đúng rồi bạn là ai vậy ??
  22 Tháng sáu 2019
 2. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ha ha cuối cùng ta cũng đã tìm ra ngươi rồi haha
  22 Tháng sáu 2019
 3. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  ngươi là ai ????
  22 Tháng sáu 2019
 4. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ngươi không cần biết ta là ai mà ta biết ngươi là ai được rồi
  22 Tháng sáu 2019
 5. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  ngươi là ai sao lại biết ta
  22 Tháng sáu 2019
 6. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  tự đoán đi
  22 Tháng sáu 2019
 7. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  Thằng Thoại hé
  22 Tháng sáu 2019
 8. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  ta là ta sao lại biết ngươi
  22 Tháng sáu 2019
 9. Nguyễn Chí Thoại
  22 Tháng sáu 2019
 10. Nguyễn Chí Thoại
  22 Tháng sáu 2019
 11. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  ngươi là ai ??
  22 Tháng sáu 2019
 12. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  nguyễn chí thoại đây
  22 Tháng sáu 2019
 13. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  cái link ngữ văn tớ gửi đấy đừng chép giống bài tui
  22 Tháng sáu 2019
 14. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  m gửi hồi nào t đâu có biết
  22 Tháng sáu 2019
 15. Nguyễn Chí Thoại
  Nguyễn Chí Thoại
  trong cái bài mày hỏi cảm nghĩ về nụ cười của mẹ đó
  22 Tháng sáu 2019
 16. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  ê m nhắn tin riêng đuơcj không
  22 Tháng sáu 2019
 17. Nguyễn Chí Thoại
  22 Tháng sáu 2019
 18. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  m nhắn cho t trước ik
  22 Tháng sáu 2019
 19. Nguyễn Chí Thoại
  22 Tháng sáu 2019
 20. thanhtrucpl2daitin@gmail.com
  22 Tháng sáu 2019
-->