Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thiên Lam

 1. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  dạ có nhớ chứ ạ, chị là người đa quốc tịch phải không ạ ?
  23 Tháng sáu 2019
 2. Dương Thiên Lam
  23 Tháng sáu 2019
 3. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  gì ạ chị ?
  24 Tháng sáu 2019
 4. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  hông có gì =.=
  24 Tháng sáu 2019
 5. Bae joo Irene
  6 Tháng bảy 2019
-->