Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thiên Lam

 1. Tungtom
  Tungtom
  Rất vui được làm quen ạ :D
  21 Tháng sáu 2019
 2. Dương Thiên Lam
  21 Tháng sáu 2019
 3. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  bạn bao nhiêu tuổi vậy ^^???
  21 Tháng sáu 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  mình 13 tuổi lớp 8
  21 Tháng sáu 2019
 5. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  oh vậy nhỏ hơn mình 1 tuổi
  21 Tháng sáu 2019
 6. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  mà kệ nha ^^
  21 Tháng sáu 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  thế bạn lớp 9 lên lớp 10 ?
  21 Tháng sáu 2019
 8. Dương Thiên Lam
  21 Tháng sáu 2019
 9. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  học xong cấp 3 òi ^^
  21 Tháng sáu 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  ??? nhỏ hơn 1 tuổi sao lại học xong cấp 3 rồi ta o_O
  21 Tháng sáu 2019
 11. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  nhảy xong rồi ^^
  21 Tháng sáu 2019
 12. Tungtom
  21 Tháng sáu 2019
 13. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  nhảy lớp ý học xong lớp 9 thì nhảy luôn
  21 Tháng sáu 2019
 14. Tungtom
  21 Tháng sáu 2019
 15. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  vượt cấp
  21 Tháng sáu 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  ???
  21 Tháng sáu 2019
 17. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  =.=
  thôi thôi bỏ qua cái này đi
  21 Tháng sáu 2019
 18. Tungtom
  Tungtom
  ạ thế là học lớp 9 xong đi đại học ạ ? o_O
  21 Tháng sáu 2019
 19. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  ưm,nhưng giờ chưa thích đi học,năm sau rồi đi,giờ chơi đã ^^
  21 Tháng sáu 2019
 20. Tungtom
  Tungtom
  ủa thế là học lớp 9 mà học xong cả lớp 10, 11, 12 ạ ?
  21 Tháng sáu 2019
 21. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  ưm,bay 3 lớp trong 1 ngày ^^
  21 Tháng sáu 2019
 22. Tungtom
  21 Tháng sáu 2019
 23. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  thi luôn trong 1 ngày và
  21 Tháng sáu 2019
 24. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  đã qua ^^
  21 Tháng sáu 2019
 25. Tungtom
  Tungtom
  ủa thế bạn làm sao học hết được thế
  21 Tháng sáu 2019
 26. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  chẳng bt nữa =.=
  21 Tháng sáu 2019
 27. Tungtom
  Tungtom
  ẹo
  21 Tháng sáu 2019
 28. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  do ko ghi bài và lm bài tập nên có thời gian học chắc vậy
  21 Tháng sáu 2019
 29. Tungtom
  Tungtom
  chả hiểu gì
  21 Tháng sáu 2019
 30. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  ko cần hiểu đâu mấy cái này lằng nhằng hại não lắm
  21 Tháng sáu 2019
 31. Tungtom
  Tungtom
  Óc bã đậu lắm bạn. À có thể gọi là chị không
  21 Tháng sáu 2019
 32. Dương Thiên Lam
  Dương Thiên Lam
  ưm,đc thôi ^^
  22 Tháng sáu 2019
 33. Tungtom
  22 Tháng sáu 2019
-->