Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. phamkimcu0ng
  20 Tháng sáu 2019
 2. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  hả?
  20 Tháng sáu 2019
 4. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 5. Khải KIllar
  Khải KIllar
  ê Cacbon
  20 Tháng sáu 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  sao em đủ tên hết vậy? ._.
  20 Tháng sáu 2019
 7. Khải KIllar
  Khải KIllar
  kim cương có cấu tạo từ cacbon
  20 Tháng sáu 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ờ :v
  20 Tháng sáu 2019
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  cacbon ạ, anh có ảnh của các bon r
  20 Tháng sáu 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  ở đâu ra? ._.
  20 Tháng sáu 2019
 11. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hố hố
  20 Tháng sáu 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Nói mau =_=
  20 Tháng sáu 2019
 13. Khải KIllar
  Khải KIllar
  0 khai
  20 Tháng sáu 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ủa mà chắc gì đó là anh của em?
  20 Tháng sáu 2019
 15. Khải KIllar
  Khải KIllar
  vì có chứng thực và nguồn tin đang tin cậy
  20 Tháng sáu 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chết tui rồi T^T
  20 Tháng sáu 2019
 17. Khải KIllar
  Khải KIllar
  haha để xin thêm a Thuận
  20 Tháng sáu 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  xin thêm? :vv
  20 Tháng sáu 2019
 19. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 20. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  nếu từ đầu anh xin anh Thuận thì chỉ có 1 tấm thôi mà?
  20 Tháng sáu 2019
 21. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 22. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  thì em chỉ đưa cho mỗi anh Thuận 1 tấm, thì anh xin những người anh Thuận cho hay xin anh Thuận thì cũng chỉ có 1 tấm thôi mà?
  20 Tháng sáu 2019
 23. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 24. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  chả hiểu anh nói gì luôn @@
  20 Tháng sáu 2019
 25. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
 26. phamkimcu0ng
  20 Tháng sáu 2019
 27. Khải KIllar
  20 Tháng sáu 2019
-->