Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kirigaya Kazuto.

 1. Trương Hoài Nam
  Trương Hoài Nam
  Về bao giờ vậy nhỉ???
  20 Tháng sáu 2019
 2. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Hôm qua :)
  20 Tháng sáu 2019
 3. Trương Hoài Nam
  Trương Hoài Nam
  Ầy thi sao rồi.
  20 Tháng sáu 2019
 4. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  44,4/50 m à :D
  20 Tháng sáu 2019
 5. Trương Hoài Nam
  Trương Hoài Nam
  giỏi rồi box comeback m có muốn tiếp tục về bên box không :D
  20 Tháng sáu 2019
 6. Trương Hoài Nam
  Trương Hoài Nam
  Điểm m giống hệt điểm của thằng bạn t :v
  20 Tháng sáu 2019
 7. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Box comeback rồi sao @@
  20 Tháng sáu 2019
 8. Trương Hoài Nam
  Trương Hoài Nam
  Chưa biết nữa m ơi may thì về không may thì đi luôn :D
  20 Tháng sáu 2019
 9. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  20 Tháng sáu 2019
-->