Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Pineapple <3

 1. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Lúc đó anh đang hấp thụ ánh trăng để duy trì dạng người :>
  20 Tháng sáu 2019
 2. Pineapple <3
  Pineapple <3
  =.= m là ma hả??
  20 Tháng sáu 2019
 3. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Đúng rồi :) chưa đòi hết nợ nên phải sống tiếp :)
  20 Tháng sáu 2019
 4. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ờ vậy hả. Vậy đi đòi nợ tiếp đi
  20 Tháng sáu 2019
 5. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Có phải lúc nào cũng đi đòi đâu, cồn phải để chúng nó thở nữa chớ =.='
  20 Tháng sáu 2019
 6. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Kemay :)
  20 Tháng sáu 2019
 7. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  Lại bị bỏ rơi rồi T.T
  20 Tháng sáu 2019
 8. Pineapple <3
  20 Tháng sáu 2019
 9. Pineapple <3
  20 Tháng sáu 2019
 10. Vie Hoàng
  Vie Hoàng
  thôi t đi ăn sáng đây ,bye
  20 Tháng sáu 2019
 11. Pineapple <3
  Pineapple <3
  Ko tiễn~~
  20 Tháng sáu 2019
 12. Vie Hoàng
  20 Tháng sáu 2019
 13. Pineapple <3
  20 Tháng sáu 2019
-->